GOSPODARKA KOMUNALNA

GMINY GÓRZNO

Kiedy rozwiązać umowę na wywóz odpadów?
Opublikowano:
Należy pamiętać, że z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Górzno przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłaty za odbiór odpadów będą wnoszone na rzecz Gminy, a nie jak dotychczas na rzecz poszczególnych... czytaj więcej
Uchwały Rady Gminy Górzno
Opublikowano:
W dniu 28 grudnia 2012 roku, podczas XXIV Sesji Rady Gminy Górzno podjęto osiem uchwał związanych z wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie uchwał jest wynikiem wielu rozmów i uzgodnień... czytaj więcej
Działania Gminy Górzno
Opublikowano:
Burmistrz Gminy Górzno podjął współpracę z firmą Green Key, w celu sporządzenia Koncepcji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Gmina musi dostosować system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów prawnych, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w... czytaj więcej